Loading...
Zákaznický servis

Marie Vašáková & Kateřina Veselská
Vám sú k dispozícií od 7 00 do 18 00

Kontaktujte nás
Technická podpora

Ing. Vojtěch Dědic Vám je
k dispozícií od 7 00 do 18 00

Kontaktujte nás
Dná revíznych šachiet a uličných vpustí, vyrábané z polypropylenu, dsponujúce homogénnou stenou s vysokou kruhovou tuhostou a vynikajúce svojou vysokou teplotnou odolnosťou do 95°C. Základ pre konštrukciu revíznych šachiet domových kanalizačných prípojok a dvorných vpustí ako súčasti ďaždovej kanalizácie.
RV Systém
  • 100% recyklovatelné
  • Odolnost do 60°C

Odolává naročným podmienkam

RV-Systém OSMA® je moderný, vyspelý systém šachtových komponentov, určený pre výstavbu revíznych kanalizačných šachiet a vpustí v náročných podmienkach. Bol navrhnutý a vyvinutý podľa najnovších poznatkov z oboru mechaniky plastov na základe požiadaviek staviteľov a prevádzkovateľov inžinierských sietí.

Vysoká teplotná a chemická odolnosť, nízke riziko zanášania

Medzi termoplastickými surovinami zaujíma polypropylen (PP) mimoriadne miesto vzhľadom ku svojej vysokej teplotnej a chemickej odolnosti a výnimočnej húževnatosti. Vďaka svojej výbornej spracovateľnosti môže by't z tejto suroviny vyrobené šachtové dno s dokonale hladkou vnútornou stenou, ktorá ľahko odoláva oteru, zanášaniu i vonkajším tlakom zeminy. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U) je považovaný za vyspelú a rokmi preverenú surovinu. Výsledkom sú šachtové trubky a teleskopy s vnútornou stenou, odolnou voči abrázií a húževnatou vonkajšou vrstvou, ktorá odoláva všetkým materiálom, bežne používaným pre obsyp a hutnenie.

Vysoká pevnosť, schopnosť čeliť kolesovým tlakom

Prednosti šachtových dn sú zosílené rebrované steny, odolávajúce tlaku zeminy. Systém pružného spoja šachtovej trubky a teleskopického nástavca, vybaveného rôznymi liatinovými poklopmi, ľahko čelí kolesovým tlakom až 400 kN.

Dokonalá tesnosť spoja, nízke riziko zanášania

Tesnosť spojov systému pri pretlaku i podtlaku až 0,5 bar zaisťuje viacbritový tesniaci element, vyrobenź z odolného kaučuku. Element, ktorý je vybavený stieracím, vymedzovacím, upevňovacím a vlastným tesniacim britom je uložený v špeciálne tvarovanej komore hrdla. Celok potom zaisťuje dokonalú tesnosť spoja i pri deformácií, či vychýlení potrubia.

Čítať viac

Jenoduchá inšpekcia, hĺbka šachty až 4 metre

RV-Systém OSMA® je kompletný systém prvkov, umožnujúcich výstavbu šachiet rôznej hĺbky, s možnosťou dodatočného pripojovania nových vetiev kanalizácie a možnosťou napojenia na rôzne kanalizačné systémy.

100% recyklovatelnosť

Pri výrobe, manipulácií a montáži plastových šachiet RV-Systém OSMA® sa vzhľadom k ich nízkej hmotnosti spotrebuje menej energie, vyprodukuje menej CO2 a montáž prebieha rychlejšie, v porovnaní s betónovými, či murovanými systémami. Celý systém je naviac plne prepracovateľný, čim splňuje prísne ekologické kritéria.

Maximálne prevádzkové teploty nájdete v jednotlivých katalógoch odpadných a kanlizačných systémov a tesnení

trvalá krátkodobá
90°C 100°C

Tesnenie Oblasti použitia - teploty
SBR (u výrobcu/v rámci diela) cca. -50°C až +100°C
EPDM cca. -50°C až +150°C
NBR (je možné objednat samostatne) cca. -30°C až +100°C

SBR Zlepšená odolnosť voči oderu a stárnutiu, dobrá odolnosť voči prevádzkovým kvapalinám
EPDM Výborné stálosti voči oderu, stárnutiu i voči prevádzkovým kvapalinám
NBR Mnohostranne použiteľný materiál. Tesnenie pre styk s minerálnym olejom alebo pohonnými hmotami. Zlá odolnosť voči ozónu a poveternostným vplyvom.

Naše produkty KG-Systém (PVC)® sú vyrábané v triedach SN 4 a SN 8, KG 2000 Polypropylen® potom v triede SN 8 (meraním v certifikovaných skúšobniach potvrdené hodnoty vyššie než SN 10).

Tesnenie systémov BL, DD a Euro L Spezial sú odolné voči vode s maximálnym podielom chlóru 0,6 mg/l.

"Uloženie v oblasti spodnej vody len vtedy, pokiaľ je zaistené, aby nemohlo dôjsť k premiestneniu a presunutiu materiálu násypu (napr. zabetónovaním do filtračnej vrstvy drobného štrku)."

"Pri prácah v oblasti spodnej vody je potrebné zaistiť, aby oporná vrstva uloženia bola behom realizácie stavby bez obsahu vody."

"Zónu potrubia je potrebné chrániť oproti každej predvídateľnej zmene nosnosti, stability alebo lože, kedy táto zmena môže byť vyvolaná: napr. pôsobením spodnej vody."

V prípade pochybností o vhodnosti uloženia kanalizačného potrubia nás kontaktujte a my prevedieme statický výpočet.

Máme k dispozícií protokol skúšok výrobcu tesniacich krúžkov firmy M.O.L. o "tesnosti pri vonkajšom pretlaku" (ze dne 14.07.2004). Tu bola prevedená skúška proti pôsobeniu vonkajšieho tlaku vo výške 0,5 baru (5m vodného stĺpca).

Nie. Toto ustanovanie slúži okrem iného k výlúčeniu vytvárania (spätného) vzdutia a zadržovaného množstva vo vnútri systému.

Nie. Nie je dovolené potrubie daždovej a splaškovej vody vo vnútri budovy zvádzať dohromady. Potrubie sa môžu previesť do spoločného potrubia mimo budov (pokiaľ možno blízko pripojovacieho kanálu na hranici pozemku)

Výnimka sa stane platnou, pokiaľ sa jedná o hraničnú zástavbu, potom je prípustné aj zvedenie potrubia daždovej a splaškovej vody dohromady aj vo vnútri budovy.

Uloženie trubiek so zásuvnými nátrubkami/spojkami sa spravidla vykonáva tak, že špičatý koniec je v smere prúdenia. Špičatý koniec sa zasúva do nátrubku/spojky.

Citát z príručky plastových trubiek (4. vydanie, odst. 3.4.4 Výstavba kanálov a potrubí odpadnej vody, strana 463)

Na základe toho je uloženie potrubia v smere prúdenia jasne definované.

Ak máte akúkoľvek otázku
alebo máte záujem o tento systém,
kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Prečítajte si argumenty
prečo investovať
do plastového potrubia.

Prečo plastové potrubie

Neorientujete sa?
Prezrite si
porovnanie.

Porovnanie produktových rad
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím. Oboznámiť sa podrobnejšie