Loading...
Zákaznický servis

Marie Vašáková & Kateřina Veselská
Vám sú k dispozícií od 7 00 do 18 00

Kontaktujte nás
Technická podpora

Ing. Vojtěch Dědic Vám je
k dispozícií od 7 00 do 18 00

Kontaktujte nás
Systém potrubia s dvojitou stenou z polypropylenu, so schopnosťou odolávať vode do teploty 60°C. Vyznačuje sa novou konštrukciou hrdla a novým tvarom tesnenia. Stavby s beztlakovou kombinovanou sanitárnou technikou a siete pre daždovú vodu. Používa sa pre bežný domový odpad a pre odvodnenie ciest a diaľníc.
Magnacor
  • Dvojité jadro

Odolnosť v náročných podmienkach

Systém magnacor je produkovaný v priemeroch 200-600mm a jeho vynikajúce vlastnosti sú výsledkom použitia kopolymeru z blokového polypropylenu. Zároveň splňuje všetky štandardy budúcnosti i podmienky pre ochranu prírody.

Vysoká pevnosť a húževnatosť, oteruvzdornosť

Kanalizačné trubky a tvarovky Magnacor sú vyrábané z polypropylenu (PP). Vyznačujú sa hladkou homogénnou vnútornou stenou a vonkajškou vrubkovanou, s vysokou kruhovou tuhosťou, vďaka čomu sú predurčené pre uloženie v zemi v miestach s vyššími vrcholovými tlakmi ako sú dialnice, extrémne hĺbky uloženia, či oblasti s vysokou hladinou podzemnej vody. Vysoká mechanická odolnosť pri záporných teplotách až do -20°C.

Pevnostná trieda SN 8

Vzhľadom k dvojitej stene majú trubky a tvarovky Magnacor provotriednu kruhovú tuhosť SN 8. Systém preto nachádza svoje uplatnenie napríklad pri zakladaní stavieb vo veľkomestskej zástavbe a v centrách miest.

Vodotesnosť, plynotesnosť

Kanalizačné potrubie Magnacor je vodotesné - pri pretlaku a podtlaku 0,05 MPa, plynotesné - pri pretlaku a podtlaku 0,05 kPa.

Čítať viac

Jenoduché napojenie a úpravy

Možnosť napojenia na odpadné systémy s hladkými stenami. Možnosť úprav na diely akejkoľvek dĺžky, jednoduché napojenie vďaka širokej ponuke rôznych tvaroviek nie len systému Magnacor. Pretože hmotnosť trubiek je nízka a ich vonkajšia vrstva je zvlnená, umožnuje to jednoduchšiu prepravu a spúštanie do výkopu než je tomu pri iných kanalizačných systémoch. Dochádza až k 50% redukcií sily potrebnej ku spojeniu potrubia. Jednoduchý transport a menej rizík v oblasti predpisov bezpečnosti práce pri montáži na stavbe. Šedobiela farba vnútornej vrstvy je ideálna k TV monitoringu - inšpekciám.

Vynikajúca hladkosť, vysoká elasticita

Hydraulická hladkosť vnútorných stien potrubia umožnuje jednak vysokú prietokovú rýchlos't transportovaných medií (zamedzenie hromadenia usadenín v potrubiach) a jednak použitie menšieho sklonu potrubí (zmenšení objemu zemných prác). Veľmi dobrý preson statického zaťaženia (vysoké násypy konštrukcií komunikácií a podobne) i dynamického zaťaźenia (napr. intenzívna cestná premávka, dialnice, vysokorýchlostné komunikácie a podobne).

Maximálne prevádzkové teploty nájdete v jednotlivých katalógoch odpadných a kanlizačných systémov a tesnení

trvalá krátkodobá
90°C 100°C

Tesnenie Oblasti použitia - teploty
SBR (u výrobcu/v rámci diela) cca. -50°C až +100°C
EPDM cca. -50°C až +150°C
NBR (je možné objednat samostatne) cca. -30°C až +100°C

SBR Zlepšená odolnosť voči oderu a stárnutiu, dobrá odolnosť voči prevádzkovým kvapalinám
EPDM Výborné stálosti voči oderu, stárnutiu i voči prevádzkovým kvapalinám
NBR Mnohostranne použiteľný materiál. Tesnenie pre styk s minerálnym olejom alebo pohonnými hmotami. Zlá odolnosť voči ozónu a poveternostným vplyvom.

Naše produkty KG-Systém (PVC)® sú vyrábané v triedach SN 4 a SN 8, KG 2000 Polypropylen® potom v triede SN 8 (meraním v certifikovaných skúšobniach potvrdené hodnoty vyššie než SN 10).

Tesnenie systémov BL, DD a Euro L Spezial sú odolné voči vode s maximálnym podielom chlóru 0,6 mg/l.

"Uloženie v oblasti spodnej vody len vtedy, pokiaľ je zaistené, aby nemohlo dôjsť k premiestneniu a presunutiu materiálu násypu (napr. zabetónovaním do filtračnej vrstvy drobného štrku)."

"Pri prácah v oblasti spodnej vody je potrebné zaistiť, aby oporná vrstva uloženia bola behom realizácie stavby bez obsahu vody."

"Zónu potrubia je potrebné chrániť oproti každej predvídateľnej zmene nosnosti, stability alebo lože, kedy táto zmena môže byť vyvolaná: napr. pôsobením spodnej vody."

V prípade pochybností o vhodnosti uloženia kanalizačného potrubia nás kontaktujte a my prevedieme statický výpočet.

Máme k dispozícií protokol skúšok výrobcu tesniacich krúžkov firmy M.O.L. o "tesnosti pri vonkajšom pretlaku" (ze dne 14.07.2004). Tu bola prevedená skúška proti pôsobeniu vonkajšieho tlaku vo výške 0,5 baru (5m vodného stĺpca).

Nie. Toto ustanovanie slúži okrem iného k výlúčeniu vytvárania (spätného) vzdutia a zadržovaného množstva vo vnútri systému.

Nie. Nie je dovolené potrubie daždovej a splaškovej vody vo vnútri budovy zvádzať dohromady. Potrubie sa môžu previesť do spoločného potrubia mimo budov (pokiaľ možno blízko pripojovacieho kanálu na hranici pozemku)

Výnimka sa stane platnou, pokiaľ sa jedná o hraničnú zástavbu, potom je prípustné aj zvedenie potrubia daždovej a splaškovej vody dohromady aj vo vnútri budovy.

Uloženie trubiek so zásuvnými nátrubkami/spojkami sa spravidla vykonáva tak, že špičatý koniec je v smere prúdenia. Špičatý koniec sa zasúva do nátrubku/spojky.

Citát z príručky plastových trubiek (4. vydanie, odst. 3.4.4 Výstavba kanálov a potrubí odpadnej vody, strana 463)

Na základe toho je uloženie potrubia v smere prúdenia jasne definované.

Ak máte akúkoľvek otázku
alebo máte záujem o tento systém,
kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Prečítajte si argumenty
prečo investovať
do plastového potrubia.

Prečo plastové potrubie

Neorientujete sa?
Prezrite si
porovnanie.

Porovnanie produktových rad
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím. Oboznámiť sa podrobnejšie