Loading...
Zákaznický servis

Marie Vašáková & Kateřina Veselská
Vám sú k dispozícií od 7 00 do 18 00

Kontaktujte nás
Technická podpora

Ing. Vojtěch Dědic Vám je
k dispozícií od 7 00 do 18 00

Kontaktujte nás
Kanalizačné trubky a tvarovky z polypropylenu, so schopnosťou odolávať vriacej vode a účinkom svetla, vyrábané v súlade s ČSN EN 1852-1. Uloženie v zemi v miestach s vyššími vrcholovými tlakmi - diaľničné cesty, extrémne hĺbky uloženia, oblasti s vysokou hladinou podzemnej vody, atď.
KG 2000 Polypropylen
  • 100% recyklovateľné
  • Odolnosť
  • Odolnosť do 90°C

Vysoká pevnost a húževnatosť, oderuvzdornosť

Kanalizačné trubky a tvarovky KG 2000 Polypropylen® sú vyrábané z polypropylenu (PP). Vyznačujú sa hladkou homogénnou stenou s vysokou kruhovou tuhosťou, čim sú predurčené pre uloženie v zemi v miestach s vyššími vrcholovými tlakmi ako sú dialničné cesty, extrémne hĺbky uloženia či s vysokou hladinou podzemnej vody.

Pevnostná trieda SN 8

Vzhľadom k zosílenej homogénnej stene trubiek a tvaroviek KG 2000 Polypropylen® je hodnota ich kruhovej tuhosti SN 8. Sytém preto nachádza svoje uplatnenie napríklad pri zakladaní stavieb vo veľkomestskej zástavbe a v centrách miest.

Vodotesnosť, plynotesnosť

Kanalizačné potrubie KG 2000 Polypropylen® je vodotesné - pri pretlaku 0,5 bar MPa a podtlaku 0,03 bar MPa (systémové skúšky 3,0 bar MPa Darmstadt)

Dokonalá tesnosť spojov

Tesnosť spojov systému pri pretlaku i podtlaku zaisťuje viacbritový tesniaci element, ktorý je opatrený napínacím britom - zabraňuje vniknutiu nečistôt medzi tesnenie a stenu trubky, vymedzovacím britom - fixuje pozíciu zasunutej trubky, stieracím britom - odstraňuje zbytky nečistôt zo zásuvného konca trubky, hlavným britom - zaisťuje dlhodobé utesnenie spoja.

Maximálne prevádzkové teploty nájdete v jednotlivých katalógoch odpadných a kanlizačných systémov a tesnení

trvalá krátkodobá
90°C 100°C

Tesnenie Oblasti použitia - teploty
SBR (u výrobcu/v rámci diela) cca. -50°C až +100°C
EPDM cca. -50°C až +150°C
NBR (je možné objednat samostatne) cca. -30°C až +100°C

SBR Zlepšená odolnosť voči oderu a stárnutiu, dobrá odolnosť voči prevádzkovým kvapalinám
EPDM Výborné stálosti voči oderu, stárnutiu i voči prevádzkovým kvapalinám
NBR Mnohostranne použiteľný materiál. Tesnenie pre styk s minerálnym olejom alebo pohonnými hmotami. Zlá odolnosť voči ozónu a poveternostným vplyvom.
HT-Systém (PP) PLUS® (DN 32 - DN 160) podľa normy ČSN EN 1451-1 

Naše produkty KG-Systém (PVC)® sú vyrábané v triedach SN 4 a SN 8, KG 2000 Polypropylen® potom v triede SN 8 (meraním v certifikovaných skúšobniach potvrdené hodnoty vyššie než SN 10).

Je možné doporučiť KG Systém (PVC), KG 2000 Polypropylen®, pre vnútorne odpady HT-Systém(PP) PLUS® i Skolan dB s tesniacimi krúžkami z NBR.

Z trubiek uložených v zemi nevychádza žiadne požiarne zaťaženie, preto klasifikácia kanalizačných trubiek nie je potrebná.

Tesnenie systémov BL, DD a Euro L Spezial sú odolné voči vode s maximálnym podielom chlóru 0,6 mg/l.

"Uloženie v oblasti spodnej vody len vtedy, pokiaľ je zaistené, aby nemohlo dôjsť k premiestneniu a presunutiu materiálu násypu (napr. zabetónovaním do filtračnej vrstvy drobného štrku)."

"Pri prácah v oblasti spodnej vody je potrebné zaistiť, aby oporná vrstva uloženia bola behom realizácie stavby bez obsahu vody."

"Zónu potrubia je potrebné chrániť oproti každej predvídateľnej zmene nosnosti, stability alebo lože, kedy táto zmena môže byť vyvolaná: napr. pôsobením spodnej vody."

V prípade pochybností o vhodnosti uloženia kanalizačného potrubia nás kontaktujte a my prevedieme statický výpočet.

Máme k dispozícií protokol skúšok výrobcu tesniacich krúžkov firmy M.O.L. o "tesnosti pri vonkajšom pretlaku" (ze dne 14.07.2004). Tu bola prevedená skúška proti pôsobeniu vonkajšieho tlaku vo výške 0,5 baru (5m vodného stĺpca).

Nie. Toto ustanovanie slúži okrem iného k výlúčeniu vytvárania (spätného) vzdutia a zadržovaného množstva vo vnútri systému.

Nie. Nie je dovolené potrubie daždovej a splaškovej vody vo vnútri budovy zvádzať dohromady. Potrubie sa môžu previesť do spoločného potrubia mimo budov (pokiaľ možno blízko pripojovacieho kanálu na hranici pozemku)

Výnimka sa stane platnou, pokiaľ sa jedná o hraničnú zástavbu, potom je prípustné aj zvedenie potrubia daždovej a splaškovej vody dohromady aj vo vnútri budovy.

Uloženie trubiek so zásuvnými nátrubkami/spojkami sa spravidla vykonáva tak, že špičatý koniec je v smere prúdenia. Špičatý koniec sa zasúva do nátrubku/spojky.

Citát z príručky plastových trubiek (4. vydanie, odst. 3.4.4 Výstavba kanálov a potrubí odpadnej vody, strana 463)

Na základe toho je uloženie potrubia v smere prúdenia jasne definované.

Nemáme (zatiaľ) žiadny špeciálny certifikát pre tento účel použitia. Množstvo našich zákazníkov však KG 2000 Polypropylen® s úspechom použilo ako potrubie tepleného výmenníku v zemi (vo vzduchu). V každom prípade je to však použitie pre iný účel. Pokiaľ vás táto otázka zaujíma môžete sa pozrieť na domovskú stránku www.ag-solar.de .

Ano je to možné. S obidvoma systémami je možné realizovať odvod odpadných vôd z čerpacích staníc (oleje, mazivá, glykol, metán, propán, butan, uhľovodíky, nafta, atď), pokiaľ sa použijú tesnenia NBR.

Ako domová prípojka, potrubie uložené v zemi alebo pripojovací kanál a v oblastiach s veľkým zaťažením (SLW 60) je minimálne prekrytie 0,8m.

Najvyššie prekrytie: 6 m.

Výška povoleného prekrytie je závislá na rade faktorov, a preto v prípade pochybností je potrebné vykonať statický výpočet pomocou programu na tieto účely. Technický pracovníci našej firmy vám radi výpočet vypracujú.

Ak máte akúkoľvek otázku
alebo máte záujem o tento systém,
kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Prečítajte si argumenty
prečo investovať
do plastového potrubia.

Prečo plastové potrubie

Neorientujete sa?
Prezrite si
porovnanie.

Porovnanie produktových rad
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím. Oboznámiť sa podrobnejšie